Sınav Kaygısı

Öğrenilen bilginin sınav sırasında etkili biçimde kullanılmasını engelleyen ve başarının düşmesine yol açan yoğun kaygıdır. Genel olarak belirtileri anksiyete, duygusal- düşünsel ve fiziksel belirtiler, dikkat dağınıklığı, anlama güçlüğü, bilgiyi hatırlama ve organize etmede güçlüktür ve sonuçta performansın düşmesiyle sonuçlanır. Sınava girenlerin % 15-30’da görülür.

Sınav kaygısını değerlendirirken sınava nasıl ve hangi ortamda hazırlandığı, sınav sırasında neler olduğu, sınav sonrasındaki düşünce ve değerlendirme-hareketleri bir bütün olarak göz önüne alınır. Ailenin olumlu ya da olumsuz katkıları değerlendirilir. Eşlik eden başka bir psikiyatrik bozukluk olup olmadığı araştırılır.

Tedavisinde genel olarak bilşsel davranışçı terapi uygulanır, özellikle eşlik eden psikiyatrik patolojilerde ilaç tedavisi de uygulanabilir.

Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

İletişim