Yapay Bozukluk

Fizik (bulantı, kusma, ağrı, katılma nöbetleri gibi) ya da psikolojik (olmayan şeyleri görme-işitme gibi varsanılar, olmadıdığı halde kötülük yapılacağına inanma ya da kendisini önemli birisi gibi gördiği sanrılar, acayip davranışlar sergileme gibi) belirti ya da bulguların amaçlı olarak ortaya çıkartılması ya da bu tür belirti ya da bulgular varmış gibi davranılmasıdır. Böyle davranmasını gerektirecek dış etken olmamasına rağmen bunu yaparlar, bunu devam ettirmek için defalarca ameliyat bile olabilirler.