Uyku Bozuklukları

Uluslar Arası Uyku Bozuklukları sınıflandırmasına göre (ICSD-2) İnsomnia (uykusuzluk), uykuyla ilişkili solunum bozuklukları (obstrüktif uyku apne sendromu, primer santral uyku apnesi gibi), santral orjinli hipersomnialar (narkolepsi, Kleine-Levin Sendromu, idiopatik hipersomnia gibi), sirkadiyen ritim uyku bozuklukları (zaman dilimi değişikliği sendromu-jet lag-, vardiyadan kaynaklanan uyku bozukluğu gibi), uykuda ortaya çıkan istemsiz fiziksel ve davranışsal fenomenler olan Parasomnialar (Uyurgezerlik-somnambulizm-, kabus görmeler, uyku enürezisi, yineleyici izole uyku felci gibi) ve Uykuyla ilişkili hareket bozuklukları (huzursuz bacaklar sendromu, Periyodik eksremite hareketleri bozukluğu, ritmik hareket bozukluğu, gece terörü gibi) bu grup içinde yer alırlar.