Şizofreni

Kişinin, böyle bir şey olmadığı halde ve çevredekilerin ikna etme uğraşılarına rağmen değişmeyen, düşünce bozukluğuna bağlı olarak gelişen sanrı (=hezeyan)’ lara sahip olması (kötülük yapılacağı, takip edildiği, dinlendiği, beynine çip yerleştirilerek izlendiği, eşi tarafından aldatıldığı, kendisinin önemli dini bir lider, önemli bir devlet ya da tanınmış birisi olarak gördüğü vs.); varsanı (=halisünasyon) denilen olmayan görüntüleri görmesi, kokuları duyması, sesleri işitmesi, derisinde böcek gibi şeyleri gezdiğini hissetmesi vs); bir ordan bir burdan daldan dala atlayarak ve birbirleriyle tutarsız konuşmalar yapması, bazı durumlarda hiç hareket etmeden ve konuşmadan durması; insan ilişkilerinin bozulup kendi dünyasına kapanması; görev ve mesleğini yapamaz hale gelmesi gibi belirtiler gösteren bir beyin hastalığıdır. Hastanın durumuna göre hastaneye yatırılarak ya da ayaktan tedavi denilen hastaneye yatırmadan ilaç ve değişik terapi yöntemleri ile tedavisi yapılmaktadır.