Obsesif Kompulsif Bozukluk

Kişide kimi zaman Obsesyon adı verilen istenmeden gelen, uygunsuz olarak yaşanan ve belirgin derecede anksiyete ya da sıkıntıya neden olan, tekrarlayıcı sürekli düşünceler, dürtüler ya da düşlemler gelir. Kişi düşüncelerinin, dürtü veya düşlemlerinin saçma olduğunu bilir fakat bunu düşünmekten ve yapmaktan kendini engelleyemez, bu durumdan da rahatsızlık duyar. Kişi bu obsesyonlarına önem vermemeye ya da baskılamaya çalışır ya da katı bir biçimde uygulanması gereken kurallarına göre yapmaktan kendini alıkoyamadığı yineleyici davranışlar (el yıkama, düzene koyma, kontrol etme gibi) ya da zihinsel eylemler (dua etme, sayı sayma, bir takım sözcükleri sessiz bir biçimde söyleyip durma gibi) gerçekleştirir ki buna da kompulsiyonlar denir. Obsesyon ya da kompulsiyonlar belirgin bir sıkıntıya neden olur, zamanın boşa harcanmasına yol açar (günde 1 saatten fazla zaman alır) ya da kişinin olağan günlük işlerini, mesleki (ya da eğitimle ilgili) işlevselliğini, toplumsal etkinliklerini ya da ilişkilerini bozar. Defalarca elini yıkamasına karşın kirlenmiş olarak düşünüp tekrar tekrar elini yıkaması, Allah ile ilgili olumsuz bir düşünce oluşunca belirlediği sayı kadar bir duayı okuması gibi).
Tedavide ilaçlar ve/veya BDT uygulanır.