Fobik Bozukluk

Normalde herkezde olabilecek korkular istemli olarak denetlenemiyor, korkunun kaynağı açıklanamıyor, kaçınmalara yol açıyor ve korkulan nesne (hayvanlar, kan-enjeksiyon vs) ya da durumla (kapalı yer, açık alan, yukseklik korkusu gibi) karşılaşıldığında yoğun sıkıntılara neden olmaya başlıyorsa buna fobi denir.

İlaç, hipnoz, bilişsel davranışçı terapi gibi yöntemlerle tedavisi yapılmaktadır.