Dürtü Kontrol Bozuklukları

Başkalarına zarar verme ile sonuçlanan saldırganlık dönemleri olan “Aralıklı Patlayıcı Bozukluk; Mağaza hırsızlığı yada çalma ile belirgin “Kleptomani”; Sosyoekonomik yıkım, borçlanmalar ve yasa dışı eylemlerle sonuçlanan, yineleyici “Patolojik Kumar Oynama”; “Piromani” denilen isteyerek yangın çıkarma; Saçsız bölgelerin (alopesia areata) oluşmasına yol açan kompülsif saç yolma ve kaş yolma ile belirli “Trikotillomani” ve kompulsif cinsel davranışların, kompulsif satın alma gibi değişik dürtü bozuklukların yer aldığı “Başka Türlü Adlandırılamayan Dürtü denetim Bozuklukları” olarak sınıflandırılmaktadır. İlaç tedavisi ve değişik psikoterapilerle tedavisi mümkün olan hastalık grubudur.