Dissosiyatif Bozukluklar

Travmaya karşı geliştirilen bir savunmadır ve kişiyi, travmadan uzaklaştırarak kişinin travmayla karşı karşıya kalmamasını ve bununla baş etmeyi geciktirmesini sağlar. Bilinç durumu, bellek, kimlik ya da çevrenin algılanmasında bir karışıklık vardır. Normalde herkezde belirli bir oranda ve genelde sessiz biçimde bulunabilen bu durumkişinin kendisinde rahatsızlık veren bir nitelik kazandığında ya da psikososyal işlev bozulmasına neden olduğunda tanı konulabilir bir dissosiyatif bozukluktan söz edilebilir.

Hastada bu durumu açıklayan organik bir sebep olmadan önemli kişisel bilgilerin hatırlanamaması; çoğul kişiliklerin ortaya çıkması; psikojenik sebeplere eşlik eden psikotik semptomların eşlik etmesi; kişinin kendisine yabancılaştığı yaşantı içerisinde olduğu ve buna çevresine yabancılaştığı hissinin eşlik etmesi gibi belirti ve şikayetlerle kendini gösterir.