Depresyon

Hemen hemen her gün, yaklaşık gün boyu süren üzüntülü halinin, tüm etkinliklere karşı (yada çoğuna) ilgide belirgin azalmanın ya da artık bunlardan eskisi gibi zevk alamamanın, kilo alımı yada kilo kaybının, uykusuzluk ya da aşırı uyku halinin, sinirlilik ya da ilgisizliğin, yorgunluk-bitkinlik yada enerji kaybının, değersizlik, aşırı ya da uygun olmayan suçluluk duygularının, düşünme ya da düşüncelerini belirli bir konu üzerinde yoğunlaştırma yetisinin azalmasının ya da karasızlığın, yineleyen ölüm düşünceleri, yineleyen intihar etme düşünceleri ve intihar etmeye yönelik tasarılarının olmasının devam ettiği belirtilerle kendini gösteren bir beyin hastalığıdır. İlaç ve terapi yöntemleri ile tedavisi olan bir hastalıktır.