Demansa Bağlı Davranım Bozukluğu

Demans, açık bir bilinç düzeyinde başta bellek olmak üzere zihinsel ve sosyal yeteneklerin kişinin günlük yaşam ve aktivitelerini etkileyecek derecede yıkılması şeklinde tanımlanan bir beyin hastalığıdır. Başta bellek bozulurken (yeni bilgiler öğrenememe, yakın bellek bozukluğu, epizodik bellek bozukluğu, hastalık ilerledikçe semantik bellek bozukluğu) dikkat, lisan, görsel-alansal beceriler, algılama, sorun çözme gibi işlevler de bozulur. Tabloya kişilik değişiklikleri, davranış ve psikiyatrik belirtiler (hezeyan, halüsinasyonlar, duygulanım bozuklukları vs.) de eklenir. Demansta davranışsal ve psikolojik belirtiler oldukça heterojendir ve kişiler arasında çok belirgin farklılıklar izlenir. Tedavisi nöroloji ile birlikte yürütülür. Demansın ilaçla tedavisisi yanında yakın bir takip, bakım verenlerin terapisi, uğraş ve sosyal terapiler birlikte yürütülür.