Cinsel Kimlik Bozuklukları (Transseksüelite=Transgender)

Kişinin yanlış cinsiyette olduğunu hissetmesi, karşı cinsiyetle sürekli ve güçlü bir özdeşlik kurması, kendi cinsiyetine ait olan biyolojik özelliklerden aşırı rahatsızlık duyarak bunları gizleme çabası içinde olmasıyla karakterize bir bozukluktur. Bu bozukluk, klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya / toplumsal, mesleki alanlarda / önemli diğer işlevsellik alanlarında bozulmaya neden olur.
Toplumda 6/100 000 oranında görülmekte olup bu 6 kişinin 4 tanesi erkektir. Bu kişilerin tanınması, sorunlarına çözüm üretilmesi ve yönlendirilmesi için uzmanlarınca destek almaları gerekmektedir.