Bipolar Bozukluk

En az bir manik atağın olduğu ( kendine güveninin abartılı arttığı, grandiyöz –önemli birisi gibi görme, üstün özelliklere sahip olduğunu düşünme vs- davranış ve sanrının eşlik edebildiği, az uyumasına rağmen hiç uykusuzluk çekmediği, doğal halinden ve çevresindekilerin dikkatini çekecek kadar çok konuştuğu, çok hızlı düşünce oluşmasına bağlı olarak konudan konuya atladığı, en küçük bir uyaranın hemen dikkatini dağıttığı, kalkamayacağı işlerin altına girdiği, çok para harcadığı, cinsel isteğin arttığı, en ufak şeyle hemen sinirlenip kavgaya girdiği ya da çok neşeli olduğu, hızlı araba sürmek gibi riskli hareketlere kalkıştığı belirtiler), zaman zaman da manik atağın tam tersi depresyon belirtiler gösterdiği, tekrarlayabilen bir hastalıktır. Özellikle depresyon atağı şiddetli olup intihara kadar götüren ciddi sonuçlara yol açabilir. Genellikle hem manik atak hem de depresyon atağı hastanın ciddi takip edildiği psikiyatri kliniklerinde yatarak tedavisi önerilmektedir. Depresyon, dudygudurum düzenleyici, sıkıntı giderici ve uyku verici ilaçlarla tedavisi mümkün olup tekrarlama olasılığı da düşünülerek sürekli bir tedavi verilmektedir.