Alkol Bağımlılığı

Meyve ve tahıllardaki şekerden elde edilen “Etil Alkol” içkilerde kullanılan alkol çeşididir. Fermentasyon ve distilasyon yolu ile elde edilir. Alkol kullanımı uzun yüzyıllar öncesinden beri vardır hatta MÖ 2000 yıllarında Hammurabi yasalarında alkol alımı ve satımı için kurallar yazılmıştır. Kutsal kitaplarda da bahsedilen alkol yaşantımızın bir parçası olmuştur.

İnsanların önemli bir kısmı alkolü sorun olmayacak düzeyde tüketmektedir. “Sosyal içici” olarak da tarif edilen bu grup önemli bazı günlerde ve sınırlı miktarda kullanarak hem kendisine hem de başkalarına zarar vermeyecek ölçüde alkol almaktadır. Bizim için önemli olan bağımlılık derecesinde alkol almaktır ve bundan sonra bahsedilecek olan patolojide bu grubu kapsamaktadır.

Alkol bağımlılığı hemen gelişen bir olgu değildir, basamaklar şeklinde gelişir. Şöyleki;

Alkol bağımlılığı kişinin tüm yaşantısını, ekonomisini ve vücut sağlığını etkileyen bir bağımlılıktır. İşini, aile ilişkilerini, akraba ilişkilerini, arkadaş ilişkilerini olumsuz etkilediği gibi aile bütçesinin önemli bir kısmını da etkiler. Hatta ekonomik nedenlerden dolayı kendisi ilkel koşullarda evde alkol üretip zehirlenme sonucu hayatını kaybedenlerde olmaktadır. Tüm bunların yanında vücutta da önemli sorun ve hastalıklara neden olmaktadır. Bunlar alkol almadığı zaman ortaya çıkan yoksunluk belirtileri (terleme, halsizlik, taşikardi, solunum hızlanması,kan basıncı değişiklikleri, bulantı-kusma, ağız kuruluğu, iştahsızlık, konuşma bozukluğu, ellerde-dilde-göz kapaklarında titremeler, kaslarda kasılmalar, baş ağrısı, epilepsi nöbetleri, sıkıntı, huzursuzluk, uyku bozukluğu, illüzyon ve halisünasyonlar gibi); alkol yoksunluğu deliryumu (gün içinde dalgalı bir seyir halinde olan bilinç bulanıklığı, bellek-dikkat  bozukluğu, konuşma bozukluğu, halisünasyonlar, öfke-taşkınlık-çökkünlük nöbetleri, komaya kadar gidebilen belirtiler); wernicke-Korsakoff Sendromu denilen amnezik bozukluklar (B1-Tiamin eksikliğine bağlı olarak gelişen nörolojik bir bozukluktur. Göz hareketlerinde paraliziler-felçler, ataksi denilen dengesizlik ve bilinç bozukluğu oluşur); psikotik bozukluklar (şizofreni benzeri belirtiler), geçici ve kalıcı demans gelişimi, depresyon gibi duygudurum bozuklukları, cinsel işlev bozuklukları, uyku bozuklukları oluşur.

Alkol bağımlılığı ilaç, bireysel ve grup psikoterapileri, sosyal destek ve yakın takiple tedavi edilebilen bir bağımlılıktır. Fakat uzun ve zorlu bir mücadele gerekmektedir. Bu yüzden bir uzman yardımı gerekmektedir.