Akut Stres Bozukluğu – Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Kişinin, gerçek bir ölüm ya da ölüm tehdidi, ağır bir yaralanma ya da kendisinin ya da başkalarının fizik bütünlüğüne bir tehdit olayı yaşadığı, böyle bir olaya tanık olduğu ya da böyle bir olayla karşı karşıya geldiği durumlarda; aşırı korku, çaresizlik ya da dehşete düşme ile kendini gösteren; olayın tekrar tekrar gözünde canlanması, rüyalarında yaşanması, yeniden oluyor gibi yaşanmışlık hissi duyması, olayı çağrıştıran şeylerle karşılaşınca sıkıntı duyması gibi belirtilerle tanımlanan bir hastalıktır.

Tedavisinde ilaç ve BDT (Bilişsel Davranışçı Terapi) yanında EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma & Yeniden İşlemleme) ile tedavisi sağlanmaktadır.